ทางบริษัทฯ ได้ยึดถือ คำมั่นสัญญาและความซื่อสัตย์ มาโดยตลอด โปรดเชื่อมั่นและ ไว้วางใจให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและได้รับใช้ท่าน ในโอกาสต่อไป
 
สินค้า
หมึกพิมพ์/ไขมาสเตอร์
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา

 

 

                         

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังส์ชั่น(ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 20 แผ่น/นาที
ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น DocuCentre SC2020

 1. ความเร็วในการถ่ายเอกสารขาว/ดำ และสี 20 หน้าต่อนาที
 2. เป็นของใหม่แกะกล่องไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
 3. ถ่ายเอกสารสำเนาต่อเนื่องได้ 1-999 สำเนา
 4. สามารถสแกนเอกสารได้ 24แผ่นต่อนาที(ขาวดำ) และ 19แผ่นต่อนาที(สี)
 5. ความเร็วในการทำสำเนาแผ่นแรกไม่เกินกว่า 8.6 วินาที(ขาว/ดำ) และ 10.8 วินาที(สี)
 6. ระยะเวลาอุ่นเครื่องไม่เกินกว่า 39 วินาที
 7. ถาดกระดาษปรับอิสระจำนวน 2 ถาด ถาดกระดาษ 1 บรรจุกระดาษได้  250  แผ่น ถาดกระดาษ2  บรรจุกระดาษได้ 500 แผ่นและมีถาดป้อนกระดาษด้วยมือบรรจุ 100 แผ่น
 8. รองรับกระดาษขนาด A5-A3 และความหนากระดาษ 60-216 แกรม
 9.  มีอุปกรณ์ป้อนต้นฉบับกลับหน้าหลังอัตโนมัติ บรรจุได้ 110 แผ่น (ที่ความหนา 80 แกรม)
 10. มีระบบถ่ายเอกสารกลับ-หน้าหลังอัตโนมัติ
 11. รองรับการพิมพ์ผ่านระบบเครือข่าย (Network Print) Ethernet 100BASE-TX
 12. สามารถเลือกเชื่อมต่อระบบพิมพ์โดยใช้ USB 2.0 ได้
 13. การรับประกัน 1 ปี

ยกเว้น วัสดุสิ้นเปลือง ผงหมึก,ดรัมแม่แบบ หรือความประมาทของผู้ใช้ที่ทำให้เกิดเสียหาย/ไม่ใช้ตามคำแนะนำ