ทางบริษัทฯ ได้ยึดถือ คำมั่นสัญญาและความซื่อสัตย์ มาโดยตลอด โปรดเชื่อมั่นและ ไว้วางใจให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและได้รับใช้ท่าน ในโอกาสต่อไป
 
สินค้า
หมึกพิมพ์/ไขมาสเตอร์
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา

 

 

สินค้าRISO (ริโซ่)
หมึก (INK)
กระดาษไข (MASTER)
สินค้า
เครื่องรุ่น
รหัสหมึก
ราคา สคบ.
สินค้า
เครื่องรุ่น
รหัสไข
  ราคา สคบ. 
หมึกพิมพ์สำเนาสีดำ ริโซ่
GR
S-539
1,000
กระดาษไข ริโซ่
GR-B4
S-549
2,300
หมึกพิมพ์สำเนาสีดำ ริโซ่
RZ
S-4251
1,000
กระดาษไข ริโซ่
GR-A3
S-132
3,000
หมึกพิมพ์สำเนาสีดำ ริโซ่
RN
S-4207
1,000
กระดาษไข ริโซ่
RN-A4
S-3192
1,800
หมึกพิมพ์สำเนาสีดำ ริโซ่
CR
S-2498
830
กระดาษไข ริโซ่
RN-B4
S-3191
2,300
หมึกพิมพ์สำเนาสีดำ ริโซ่
CZ
S-4877
850
กระดาษไข ริโซ่
CR-A4
S-2500
1,800
หมึกพิมพ์สำเนาสีน้ำเงิน  ริโซ่
GR/RN
S-4394
1,000
กระดาษไข ริโซ่
RZ-A4
S-4250
2,000
หมึกพิมพ์สำเนาสีน้ำเงิน  ริโซ่
RZ
S-4261
1,000
กระดาษไข ริโซ่
RZ-B4
S-4249
2,500
หมึกพิมพ์สำเนาสีดำ ริโซ่
SF
S-6930UA
1,000
กระดาษไข ริโซ่
RZ-A3
S-4363
3,000
       
SF5130/5230/5330
กระดาษไข ริโซ่
CZ-B4
S-4876
2,200
หมึกพิมพ์สำเนาสีน้ำเงิน  ริโซ่
SF
S-6940A
1,000
กระดาษไข  SF5130
SF-A4
S-6977UA
2,000
หมึกพิมพ์สำเนาสีดำ ริโซ่
CV
S-7220UA
850
กระดาษไข  SF5230
SF-B4
S-6976UA
2,500
กระดาษไข  SF5330
SF-A3
S-6948UA
3,000
กระดาษไข ริโซ่
CV-B4
S-7040UA
2,200
กระดาษไข ริโซ่
CV-A4
S-7041A
1,850
**ราคาที่เสนอมานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**
2005 Iso2003.com. All rights reserved