ทางบริษัทฯ ได้ยึดถือ คำมั่นสัญญาและความซื่อสัตย์ มาโดยตลอด โปรดเชื่อมั่นและ ไว้วางใจให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและได้รับใช้ท่าน ในโอกาสต่อไป
 
สินค้า
หมึกพิมพ์/ไขมาสเตอร์
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา

 

 

ตำแหน่งฝ่ายการตลาด  2 ตำแหน่ง
    -เพศชาย อายุไม่เกิน 35ปี
    -วุฒิ ปวช.ขึ้นไปทุกสาขา
    -มีประสบการณ์ด้านการขายหรือเคยติดต่องานราชการ
    -บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี 
    -มีพาหนะส่วนตัว พร้อมใบขับขี่
    -เงินเดือนประจำ คอมมิชชั่น รางวัลประจำเดือน
    -ทำงาน จันทร์-ศุกร์ หยุดตามงานราชการ
2005 Iso2003.com. All rights reserved