ทางบริษัทฯ ได้ยึดถือ คำมั่นสัญญาและความซื่อสัตย์ มาโดยตลอด โปรดเชื่อมั่นและ ไว้วางใจให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและได้รับใช้ท่าน ในโอกาสต่อไป
 
สินค้า
หมึกพิมพ์/ไขมาสเตอร์
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา

 

 

                         

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังส์ชั่น ความเร็ว 23 แผ่น/นาที ยี่ห้อ FUJI XEROX
รุ่น DocuCentre S2320

 1. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 23 หน้าต่อนาที
 2. เป็นของใหม่แกะกล่องไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
 3. ความเร็วในการทำสำเนาแผ่นแรกไม่เกินกว่า 6.5 วินาที
 4. ระยะเวลาอุ่นเครื่องไม่เกินกว่า 19 วินาที
 5. แผงควบคุมและหน้าจอการใช้งานแสดงเป็นภาษาไทย
 6. ถาดกระดาษปรับอิสระจำนวน 2 ถาด ถาดกระดาษ 1 บรรจุกระดาษได้  250  แผ่น ถาดกระดาษ2  บรรจุกระดาษได้ 500 แผ่นและมีถาดป้อนกระดาษด้วยมือบรรจุ 100 แผ่น
 7. รองรับกระดาษขนาด A5-A3 และความหนากระดาษ 60-216 แกรม
 8.  มีอุปกรณ์ป้อนต้นฉบับกลับหน้าหลังอัตโนมัติ บรรจุได้ 110 แผ่น (ที่ความหนา 80 แกรม)
 9. มีระบบถ่ายเอกสารกลับ-หน้าหลังอัตโนมัติ
 10. รองรับการพิมพ์ผ่านระบบเครือข่าย (Network Print) Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
 11. สามารถเลือกเชื่อมต่อระบบพิมพ์โดยใช้ USB 2.0 ได้
 12. สามารถจัดชุดสำเนาและให้เอกสารจัดเรียงแบบไขว้ได้
 13. การรับประกัน 1 ปี

ยกเว้น วัสดุสิ้นเปลือง ผงหมึก,ดรัมแม่แบบ หรือความประมาทของผู้ใช้ที่ทำให้เกิดเสียหาย/ไม่ใช้ตามคำแนะนำ