ทางบริษัทฯ ได้ยึดถือ คำมั่นสัญญาและความซื่อสัตย์ มาโดยตลอด โปรดเชื่อมั่นและ ไว้วางใจให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและได้รับใช้ท่าน ในโอกาสต่อไป
 
สินค้า
หมึกพิมพ์/ไขมาสเตอร์
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา

 

 

                                                       

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล    ยี่ห้อRISO รุ่น SF5330


1. เป็นเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล มีระบบปรุกระดาษไขในตัว ควบคุมการทำงานด้วยระบบ ไมโครโปรเซสเซอร์
2. ความเร็วในการพิมพ์สำเนาแผ่นแรก 14 วินาที สำหรับต้นฉบับ A4 (Quick master making mode)
3. สามารถเลือกใช้ได้กับต้นฉบับที่เป็นลายเส้น, รูปภาพ, ลายเส้นพร้อมรูปภาพ และต้นฉบับจากดินสอ
4. สามารถวางต้นฉบับเป็นแผ่นและหนังสือเป็นเล่มได้
5. พื้นที่การพิมพ์สำเนาได้ใหญ่สุดขนาด A3 (291mm. x 413mm.)
6. พื้นที่การสแกนต้นฉบับได้ใหญ่สุดขนาด 297mm. x 432mm.)
7. ใช้กระดาษสำหรับพิมพ์ได้ตั้งแต่ขนาด 100 x 148mm. ถึง 310 x 432mm.
8. ความละเอียดในการปรุไขสร้างภาพ 600X600 จุดต่อตารางนิ้ว 
9. มีระบบลบสันกลางของหนังสือที่เป็นเล่มได้
10. สามารถปรับความเข้มจางของการสแกนต้นฉบับได้ 5 ระดับ และอัตโนมัติ
11. สามารถสั่งพิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์ ผ่าน USB 2.0 Port และสามารถติดตั้งเป็น Network printer ได้ (เป็น Option)
12. สามารถ สั่งพิมพ์งานโดยตรงจาก ไฟล์ใน USB Flash Drive 
13. มีระบบการเพิ่มเม็ดสกรีน Dot Screen เฉพาะที่เป็นรูปภาพได้ 2 ขนาด
14. สามารถปรับความเข้มจางของการทำสำเนาได้ได้ 5 ระดับ หลังจากทำไขแล้ว
15. สามารถย่อได้ 4 ระดับคือ 94%, 87%, 82%, 71% ขยายได้ 3 ระดับคือ 141%, 122%, 116% ระบบซูม 50- 200% 
16. มีระบบ CONFIDENTIAL เพื่อดึงกระดาษไขต้นฉบับที่เป็นความลับออกจากลูกโม่ หลังจบการใช้งานแล้ว พร้อม Protect Mode
17. มีระบบ Ink Saving และ ECO Mode เพื่อประหยัดพลังงาน และ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สิ้นเปลือง
18. สามารถจัดตำแหน่งของเอกสารได้ทั้งสูง-ต่ำ ซ้าย-ขวา
19. มีระบบหน้าจอสั่งงาน (LCD Panel) 
20. ถาดป้อนกระดาษและถาดรองรับสำเนาสามารถรับกระดาษ ได้ถึง 1,000 แผ่น 
21. กล่องเก็บกระดาษไขทิ้ง ได้ 100 แผ่น
22. กระดาษไขใช้ได้ 220 แผ่น ต่อม้วน
23. มีระบบ Two-up สำหรับการพิมพ์ 2ต้นฉบับให้อยู่ในสำเนาใบเดียว
24. ระบบตัดไฟและหรือไฟหรี่อัตโนมัติ และสามารถตั้งเวลาทำงานได้
25. ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 130 แผ่นต่อนาที สามารถปรับความเร็วได้ 5 ระดับ
26. มีระบบจัดโปรแกรมจัดกลุ่มสำเนาเพื่อจัดเป็นชุด ตามจำนวนกลุ่มที่ต้องการได้
27. ตั้งจำนวนการพิมพ์ได้ 1-9,999 แผ่น
28. ขนาดของเครื่อง 1415 x 670 x 1065mm.(ขณะใช้งาน) และ 780x670x1065mm.เมื่อเก็บน้ำหนัก 100 Kg.
29. ใช้กับไฟฟ้า 220-240 v. 50-60 Hz 
30. รับประกันการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ฟรีทุกชิ้นที่ชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา 1 ปี