คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังส์ชั่น ความเร็ว 40 แผ่น/นาที
ยี่ห้อKYOCERA รุ่น TASKalfa 4002i

 1. เป็นเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังส์ชั่นทำหน้าที่ Copier, Printer, Scanner, Fax (option)
 2. แบบตู้เซมิ-คอนโซล ผงหมึกแห้งชนิด Mono component ไม่ใช่ผงแม่เหล็ก และไม่ทำ ลายสิ่งแวดล้อม
 3. ความเร็วถ่ายเอกสารขาวดำ 40 แผ่น (A4)
 4. ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 x 1,200 dpi
 5. ชุดป้อนต้นฉบับอ่านครั้งเดียวพร้อมกัน 2 หน้าอัตโนมัติ  (Dual Scanning)
 6. ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 17 วินาที
 7. ตั้งจำนวนการถ่ายต่อเนื่องได้ 1 – 999 สำเนา
 8. หน่วยความจำ มาตรฐาน (Memory)ในเครื่อง 4GB
 9. ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น   พร้อมช่องป้อนป้อนมือต่างหากอีก 150 แผ่น
 10. จอภาพสีแสดงคำสั่งแบบสัมผัสขนาด 9 นิ้ว Color Touch LCD Panel
 11. อัตราส่วนการถ่ายย่อ -ขยาย เลนส์ซูม 25% - 400% (1% per Step)
 12. สามารถย่อ -ขยาย (XY Zoom) เฉพาะแนวตั้งหรือแนวนอนได้
 13. Auto Drawer Switching การถ่ายต่อเนื่องถ้าถาดกระดาษที่ใช้งานอยู่หมดเครื่องจะเปลี่ยนไปอีกถาดอัตโนมัติ
 14. สามารถจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้ 999 ชุดโดยอัตโนมัติ

             การรับประกัน บริษัทฯรับประกัน 1 ปีหรือ 100,000 มิเตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน
ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง ผงหมึก,ดรัมแม่แบบ หรือความประมาทของผู้ใช้ที่ทำให้เกิดเสียหาย/ ไม่ใช้ตามคำแนะนำ